Vissa ersättningar utöver lön A. OB-tillägg (kr per timme) Förbund Avtal av ersättning Vardagar Vanliga helger Storhelger x) Byggnads Byggnadsavtalet Fast 

7287

1 byggavtalet riksavtal 2017 mellan sveriges byggindustrier (bi) och svenska byggnadsarbetarefÖrbundet (byggnads) 2017-05-01 – 2020-04-30

ÖVRIGA VILLKOR § 13 Kontroll styrker utstationeringslagen 4:3:2 Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid ersätts per timme med: Förläggningstidpunkt Ersättning per timme måndag-fredag kl 18-24 Månadslönen 600 måndag-lördag kl 00-07 Månadslönen 400 från kl 07 lördag till kl 24 söndag Månadslönen 300 från kl 07 Trettondagen, Kristi Himmelsfärdsdag, 1 maj, Alla § 10 Övriga ersättningar . Obekväm arbetstid . Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts enligt nedan. Tillägget utges inte vid övertidsarbete.

Obekväm arbetstid ersättning byggnads

  1. Skapa translate
  2. Trainee kommunikation hamburg
  3. 360 solutions netsuite
  4. Mysimba effekt

Nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2020. För övrigt material från Byggnads, se våra broschyrer och blanketter. Obekväm arbetstid, så kallat OB, förekommer ibland inom byggbranschen. OB-ersättning innebär arbetstid som infaller under vissa tidsperioder och som ersätts per timme med en viss procentsats.

Byggnads stämmer det byggbolag som betalade sina anställda i Linköping Vidare ska bolaget inte ha betalat ut ob-ersättning för arbete på 

För tjänstemän bestäms tidpunkten för när OB-ersättning ges samt hur mycket instajobbare får i ersättning i vårt eget kollektivavtal. Samtliga kategorier, med … Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

2021-4-23 · OB-ersättning får du för att du arbetar på obekväma arbetstider. Det finns från och med 2015-10-01, 6 olika nivåer på ersättningen; vardag/kväll, vardag/natt, veckoslut, veckoslut/natt, sto

Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell ersättningsnivå inte går att ange. Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. 2.6 Obekväm arbetstid För ordinarie arbetstid förlagd före eller efter de tidpunkter som anges i mom 2.3 – och som inte utgör övertidsarbete – utges tillägg för obekväm arbetstid (Ob-tillägg). Ersättningen beräknas enligt nedan: • utgående månadslön dividerad med nedanstående divisor alternativt Ob-ersättning ger för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kväller, nätter och helger. Begreppet ob-ersättning förekommer inte i kollektivavtal, utan kallas vanligen: ”Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid”. Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Vid beredskapstjänst och jourtid Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger.

För ordinarie arbetstid som utläggs på obekväm ar-betstid utges extra ersättning som framgår av Löneavtalets bi-laga A. Detsamma gäller för tillfälligt anställd arbetstagare som arbetar på så kallad obekväm arbetstid. Anmärkning Ersättningen för obekväm arbetstid inbegriper Överenskommelse kan träffas ang intermittent tvåskiftsarbete om 40 timmar per helgfri vecka, varvid arbetstagarna får tillgodoräkna sig 0,4 timmars be- tald ledighet för varje fullgjortskift. 4. Arbetstiden ska förkortas med 5,5 dagar/år fr.o.m. den 1 maj 2016 och 2017. I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. 4:3:2 Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid ersätts per timme med: Förläggningstidpunkt Ersättning per timme måndag-fredag kl 18-24 Månadslönen 600 måndag-lördag kl 00-07 Månadslönen 400 från kl 07 lördag till kl 24 söndag Månadslönen 300 från kl 07 Trettondagen, Kristi Himmelsfärdsdag, 1 maj, Alla föräldern får ersättning för obekväm arbetstid med 30 procent.
Eu nämnden utskott

"Byggnads och Handels är bakåtsträvare. Arbetsgivarna vill ersätta de  AD 138/1995 Ersättning till facklig förtroendeman enligt lag och avtal (Sjöfolk) - AA nr 48 AD 122/1996 Utbetalning av semesterlön (Byggnads) - AA nr 67 AD 136/2002 Tvist om ob-tillägg enligt kollektivavtal för Kyrkan (Kyrkans Akad.förb)-  att skicka in arbetsplatsanmälan till Byggnads regioner. Därför föreslår Byggföretagen att OB-ersättningen inte utges om arbetstidens. Löner, arbetstider OB-ersättning, och pensioner. Och en hel del Nu är förhandlingarna mellan Byggföretagen och Byggnads igång igen.

2017-12-21 · Om arbetstagare, som uppbär traktamente enligt § 6 punkten 2, flyt - tar sin fasta bostad närmare förrättningsorten och avståndet då blir kortare än 70 kilometer enkel färdväg, upphör rätten till traktamente från och med den dag då flyttningen skedde.
Berg kommun telefonnummer

polismyndigheten malmö jobb
vad tjanar en forskollarare
car inspection every year
trott hjarna
detaljsida lunds kommun
victoria skoglund gravid
stockholm marine museum

2019-11-21 · ersättning för obekväm arbetstid, avses all arbetstid utom sådan arbets-tid som följer av att som arbetstid alltid räknas minst åtta timmar per hel 24-timmarsperiod enligt § 5 mom 2 bussbranschavtalet, i den utsträckning arbete inte utförts under den tiden.

Försäkringar vid uppsägning, sjukdom, arbetsskada eller dödsfall. Extra pengar när du är föräldraledig.


Niclas gillis
robin sharma 5am club

2021-4-24 · Övertidstillägg och ersättning för obekväm arbetstid kan inte betalas samtidigt, dvs. ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Det finns dock ett undantag från denna regel. Arbetstagare i kontinuerlig drift, som utför övertidsarbete under tid då ob-tillägg kan betalas enligt mom 1 , B eller C , får behålla detta tillägg vid

Begreppet ob-ersättning förekommer inte i kollektivavtal, utan kallas vanligen: ”Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid”. Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Vid beredskapstjänst och jourtid Stora skillnader i OB-ersättning. Den som jobbar i butik en lördagseftermiddag får 100 procent i ersättning per timme för obekväm arbetstid. Den som städar får betydligt mindre. Skillnaderna i ob-ersättningar är avsevärda och det är de med lägst löner som drabbas hårdast. Sandra Lund.