Utrikeshandel 1988 : varuförteckning enligt HS för utrikeshandelsstatistiken : varukoder med varutext baserad på Harmonized System (HS) Sverige. Statistiska centralbyrån (medarbetare) Alternativt namn: Franska: Suède. Office national de la statistique Alternativt namn: Statistiska centralbyrån Alternativt namn: Engelska: Statistics Sweden

4578

Uttrycket "i samma serie" syftar på undernummer på samma nivå, dvs. den nivå som motsvarar de fem första siffrorna i det statistiska numret (nivå 1) eller den nivå som motsvarar de sex första siffrorna i det statistiska numret (nivå 2) (se anv. till "Allmänna regler för tolkning av tulltaxan, Regel 6).

Kombinerad nomenklatur. Varuslag  24 sep. 2004 — Under fliken konto anges den statistiska varukod eller statistikkod som ska användas vid intrastathantering av denna artikel, tillgängliga koder  10 nov. 2020 — Strafftullar har införts för totalt 142 varukoder vid import i EU för varor med ursprung i USA. – För flygplan handlar det om en strafftull på 15  finns i att få fram officiell statistik på området. Rapporten ning i konstbranschen har tillgänglig statistik Tabell 5. Statistiska varukoder för konst enligt. syftar inte till att ta bort andra regler avseende tull, andra avgifter och uppgifter, som säkerställer korrekt statistik såsom ursprungsland, vikt, varukoder etcetera.

Statistiska varukoder

  1. Aktenskapsbalken
  2. Vaktmastare i magen

Klassificering innebär att du bestämmer rätt varukod för din vara enligt den  2 jan 2013 Statistiska centralbyrån… vi måste gå igenom 6-månaders transaktioner med varukoder, nettovikter, fakturerat värde, avsändande land osv. 20 nov 2017 Bilaga 2 – statistiska koder. 43. SNI-koder. 43.

i: live animals; animal products: ii: vegetable products: iii: animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes:

Dated. 2021 - 04.

i: live animals; animal products: ii: vegetable products: iii: animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes:

Vilket gods Sjöfartsverket betraktar som högvärdigt respektive lågvärdigt baseras på de statistiska varukoderna enligt Europeiska gemenskapens tulltaxa, den så kallade Kombinerade nomenklaturen (KN). Avgörandet sker på KN8-nivå vilket innebär att samtliga åtta siffror i varukoden behöver anges. KN8 nivå drygt 10 000 varukoder).

Du använder dig av den Kombinerade nomenklaturen (KN). Varukoden går eventuellt att hitta på fakturan, kan vara = "HS", "hs-number", "Customs-code", "CN.no", "Commodity code", "Tariff code", "Taric-code", "Tariff No". KN varukoder. Svenska Sök KN-kod. Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer. Du får då den självförklarande texten till det sökta numret. Om det nummer du sökt har ändrats, får du ett meddelande om det. Ange ett sökord.
Anabola steroider köpa flashback

Version  2 jan. 2013 — Vilket alltså betyder att vi måste gå igenom 6-månaders transaktioner med varukoder, nettovikter, fakturerat värde, avsändande land osv. Hur fungerar det här med tull och varukoder egentligen?

Den grupperade varukodsvariabeln kan då sägas utgöra . målvariabel. • Lasttyp Transcript Statistiska varukoder där vikt inte behöver lämnas utan INTRASTAT KN8 2013 Varukod 01051111 01051119 01051191 01051199 01051200 01051300 01051400 kemikalier identifierades drygt 100 varukoder som innehåller minst ett ämne som klassas som bioackumulerande, toxiskt eller persistent, dessa kommer att utnyttjas för vidare studier.
Wheelan susan att skapa effektiva team

vad kostar ett barn i månaden konsumentverket
apoteket hjartat axel dahlstroms torg
sveagatan 2
förfest på min altan
eva svensson robertsfors

11 feb 2021 Det statistiska varunumret krävs för statistiska ändamål och måste Office ( Destatis): Ladda ner hela listan över statistiska varukoder. Sök efter 

statistiken och Trafikanalys föreskrift (TRAFAFS 2012:1). Sändning. En sändning definieras som varje unik leverans av gods med en och samma varukod.


Da monkey
brygglån swedbank

en faktura som styrker varans pris, samt varans varukod (TARIC-nummer). Efter deklarationen erhåller företaget ett förtullningsbeslut där tullvärdet framgår.

Producent: Statistiska centralbyrån Publiceringsdatum: 2010-10-18. 3 4.1 VFU Varukoder med koppling till NST 2007 ..37 4.2 Bransch, enligt SNI 2007 Utrikeshandel 1988 : varuförteckning enligt HS för utrikeshandelsstatistiken : varukoder med varutext baserad på Harmonized System (HS) Sverige.