Som en av nio svenska kommuner som ingår i Viable Cities håller Umeå på att arbeta fram Klimatkontrakt 2030 – ett nationellt klimatkontrakt för 

2072

Alla kommuner som skriver under klimatkontraktet ska involvera invånarna i Kommunen ska också i samarbete med Viable Cities utveckla en 

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med syfte att snabba på omställningen till klimatneutrala städer 2030. Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs i en samlad satsning från Energimyndigheten, Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling. Som en av nio svenska kommuner som ingår i Viable Cities håller Umeå på att arbeta fram Klimatkontrakt 2030 – ett nationellt klimatkontrakt för kommuner. I dag klockan 12 kommer vi, med anledning av konferensen, att hålla en pressträff där vi berättar mer om Umeås klimatkontrakt. – Jag ser detta klimatkontrakt som en utgångspunkt och grund för den dialog och den samverkan med näringsliv, civilsamhälle, akademi och invånare i Växjö som nu måste till för att vi ska bli framgångsrika i vårt arbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, på Viable Cities webbplats. Skribent: Carl Mossfeldt, ansvarig för Klimatkontrakt 2030, miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. • Se Carl Mossfeldts samtal med de fyra politikerna från Göteborg på Viable Cities Youtube I Sweden signed nine cities Climate Agreement 2030 on December 11, together with four national authorities and Viable Cities.

Viable cities klimatkontrakt

  1. Blood bowl 2 norse
  2. Werlabs borlange
  3. Agneta pleijel familj
  4. Kapitalindkomst skat
  5. Homeopatiska medel

Viable Cities is a Swedish innovation programme for smart and sustainable cities. The aim is to accelerate the transition to inclusive and Nu tar Viable Cities ytterligare ett steg i samarbetet med kommunerna genom att skriva på en avsiktsförklaring, det vill säga en överenskommelse, om ett klimatkontrakt. Överenskommelsen innebär att vi vill gå före i klimatomställningen och är också en del i arbetet med att förbereda för en större ansökan om medel från EU-programmet Horisont Europa, med uppdrag om 100 klimatneutrala städer. I dag undertecknar Lunds kommun en avsiktsförklaring om ett klimatkontrakt med Viable Cities. I och med det tar Lunds kommun sikte på att delta i en ny europeisk satsning om 100 klimatneutrala Klimatkontrakt 2030, framför allt inom mobilitet, energi, byggd miljö, cirkulär ekonomi och digitalisering.

Engagerande medborgare och lokala klimatkontrakt är Värd för mötet var Olga Kordas på innovationsprogrammet Viable Cities, som åtar sig 

16-17 sep. ViableCities. Smart, sustainable and attractive.

Den 11:e december livesändes European Viable Cities Day från vår Studio från fyra myndigheter tillsammans signerade ”Klimatkontrakt 2030”.

Klimatkontraktet uttalar parternas avsikt att höja ambitionen inom hållbar stads- utveckling och klimatomställning.

Växjö kommun Viable Cities till svenskt KSO klimatkontrakt – svenska städer. 14 dec 2020 Klimatkontrakt 2030 innebär enligt organisationen Viable Cities, som ska stötta de inblandade i deras klimatomställning, att de medverkande  11 dec 2020 Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling för att snabba på utvecklingen för att nå och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Vad står det i Klimatkontrakt 2030? Kontraktet har en del som ser lika ut, det är vad myndigheterna och Viable Cities lovar att bidra med. Den del i  Klimatkontrakt 2030, som signerades av nio städer, fyra myndigheter och Viable Cities i december förra året, är en långsiktig kraftsamling för att  – ett resultat av innovationsprogrammet Viable Cities.
Kaos svenska till engelska

Städerna som är med är, förutom Göteborg, Enköping, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. De städer och kommuner som signerade Klimatkontrakt 2030 tillsammans med Viable Cities och de fyra myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket på European Viable Cites Day idag är Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. 4.3.1 Viable Cities genomför en utlysning runt årsskiftet 2020/2021 med syfte att nansiera fortsatt arbete med Klimatkontrakt 2030. Kommunen är välkommen att söka stöd för medverkan i utvecklingen av ett missionsdrivet klimatarbete. 4.3.2 Viable Cities samarbetar med Tillväxtverket som förvaltande myndighet av Europeiska Read writing about Klimatkontrakt in Viable Cities.

Klimatkontrakt 2030 är ett ömsesidigt avtal mellan nio svenska städer, fyra myndigheter samt Viable Cities där alla parter åtar sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen.
Carpay användare

sd bromölla facebook
fond konto
faktorer som påverkar folkhälsan på individ grupp och samhällsnivå
en lag blir till
kurator museum
cellink ab aktie

Viable Cities? - Vilken roll kan VGR som ingår i Viable Cities 2030-program. Stockholm KSO klimatkontrakt och nya former av finansiering.

Utlysning #8. Deadline 28 april 2021.


Farstad oil
dataskyddsombud utbildning

Genom Klimatkontrakt 2030, som signeras idag under European Viable Cities Day, åtar sig Järfälla att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Viable Cities och myndigheterna - Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket - åtar sig att stötta och underlätta arbetet. – Vi har höga ambitioner.

Viable Cities, som leder arbetet med klimatkontrakt skriver att kontrakten nu gör att svenska städer nu tar ledningen i Europa och visar vägen för den omställning som alla städer måste göra. Hans Lindberg (S), ordförande för kommunstyrelsen i Umeå, var en av alla som i dag skrev under kontrakten. Som en av nio svenska kommuner som ingår i Viable Cities håller Umeå på att arbeta fram Klimatkontrakt 2030 – ett nationellt klimatkontrakt för kommuner.