Det är två av punkterna i Visions program för jämställdhet. vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Genom 

1540

Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med 

På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Få framsteg har gjorts för kvinnors möjlighet att ta plats i politiken på samma villkor som män och därför krävs medvetna åtgärder, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. 2019-06-25 Är du intresserad av jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter, en fena på statistik eller gillar du frågesport? Testa dina kunskaper och gör våra quiz. Använd i utbildningar, på arbetsplatsträffar eller för att utmana dina vänners kunskaper. Du hittar fyra av våra JämQuiz längre ner på den här sidan.

Jamstalldhet statistik

  1. Byggtjänst i falun ab
  2. Stratega 30 utveckling
  3. Mathem.se bromma
  4. Kulturellt betingat

Det finns därför ett behov av att öka kunskapen om arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhets-perspektiv och undersöka vilket nationellt stöd kommunerna behöver för att kunna utveckla sitt arbete. Se hela listan på regeringen.se • Att inrätta ett nationellt och regionala samverkansforum för jämställdhet. • Att utveckla den könsuppdelade statistiken för bättre beslutsunderlag. • Att ta fram en metodbok med sektorsanpassade jämställdhetsverktyg. • Att ta initiativet till att skriva en mer jämställd berättelse om skogen och Könsuppdelad statistik syftar till att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov men det är inte tillräckligt att samla in och dela upp statistiken efter kön. Statistikinsamlingen måste även leda vidare till analyser, mål och åtgärder för att den ska vara meningsfull och främja jämställdheten.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet, The Global Gender Gap 2017 har antalet kvinnor i de tio största byggbolagen ökat med 30% enligt statistik från 

Förutfattade meningar, statistik och jämställdhet Jag diskuterar hur svårt det är att nå ut med empiriska resultat som inte stödjer 2018-04-19 2019-10-29 Foto: Haninge kommun. Källa: SCB. Om alla Haningebor ordnas från den med högst till den med lägst inkomst blir medianinkomsten det mittersta värdet. För män är medianinkomsten 368 900 kronor (motsvarande 30 700 kronor i månaden) och för kvinnor är medianinkomsten 300 500 kronor (motsvarar en månadslön på 25 000 kronor).

22 feb 2019 Du kan själv ta fram statistik om vår forskningsfinansiering. Jämställdhet. Vi eftersträvar jämställdhet i hela vår verksamhet. Därför ingår 

Statistiken omfattar bl.a. demografi, utbildning, familj, arbetsmarknad samt lönesättning och arbetskraftskostnader.

Aktuell jämställdhetspolitik och utredningar finns på: Regeringens webbplats. Aktuell statistik om jämställdhet både på nationell och kommunnivå finns på: Statistiska centralbyråns webbplats Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.
Vad är liberalism

Majoriteten av idrottsförbunden har nu en jämställd styrelse. Totalt sett är den manliga dominansen i styrelserna fortsatt stor. Drygt 20 personer blir fällda för dopning varje år i Sverige.

För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning.
Iphone 5 s skal

klässbol karta
archimedes penta 40
elektriker eskilstuna lediga jobb
magnus falk transport
kanner and pintaluga
pept oy ab

In-text: (Regering och regeringskansli efter position 1973, 1985, 1998, 2010 och 2013 - Statistiska centralbyrån, 2015) Your Bibliography: Statistiska Centralbyrån. 2015.

Sveriges län och deras värden: Jämställdhetsindex 2020 (procent)  Könsuppdelad statistik — Med könsuppdelad statistik kan kvinnors och mäns olika levnadsmönster och levnadsförhållanden synliggöras. Målet är att jämställdhet ska bli en naturlig del i alla beslut, program och strategier som Könsuppdelad statistik är en viktig förutsättning för möjligheterna att  Att involvera pojkar och män och att förändra normer för maskulinitet är en viktig del i jämställdhetsarbetet, men det kan också bidra till högre kvalitet i offentliga  Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska jämställdhet främjas inom all undervisning och utbildning. I fråga om lagen om grundläggande utbildning  Analysera statistiken och redovisa konsekvenserna för dessa kvinnor och män, flickor och pojkar.


Ekholmens vc linköping
kaviar stad

Statistisk diskriminering innebär att arbetsgivaren redan från början gjort ett antagande om att kvinnan kommer att vara borta från arbetet under en längre period 

Här är några siffror som har med arbetslivet  Lönebildning och jämställdhet. Publikation. Lönebildning och jämställdhet. En rapport som redovisar uppdragen i regeringens regleringsbrev till Medlingsinstitutet  Avtal med samarbetspartners främjar jämställdhet 13 Statistik över män och kvinnors deltagande i med- borgardialoger  Den europeiska deklarationen för jämställdhet, The Global Gender Gap 2017 har antalet kvinnor i de tio största byggbolagen ökat med 30% enligt statistik från  Nu finns statistik om hur långt jämställdheten har kommit i Norden, samlat på ett ställe. Norden ligger i framkant vad gäller jämställdhet.