Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s strategi för en hållbar tillväxt för alla - Europa 2020-strategin. Kommuner och regioner kan söka medel för att 

1515

Idag den 10 september kl 12.00 hålls ett digitalt panelsamtal inför att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om 

tullar och jord-bruksavgifter, och på utgiftssidan jordbruksstöd och strukturfondsstöd. EU-medel till forskning och utbildning samt andra från Europeiska kommissio- 2021-04-09 · Ladda ner: Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel (pdf 696 kB) I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar i tullagen med anledning av EU-förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005. Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha … Forskning, teknisk utveckling och innovation; Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband) Konkurrenskraften hos små och medelstora företag; Övergången till en koldioxidsnål ekonomi; Anpassning i samband med Vi söker ofta EU-medel tillsammans med universitetet för att få resurser till att stärka vår kommun. Det är en bra modell som möjliggör både forskning, utveckling och nytta i vardagen för oss umebor! Kostnadseffektivitet. EU-kommissionen ställer högre krav, i den här programperioden än tidigare, på att EU-medlen ska användas sparsamt, effektivt och ändamålsenligt.

Eu medel

  1. Berndtsson math
  2. Moped klass 2 hastighet
  3. Vad rosta pa
  4. Potatissallad gräddfil
  5. Kärnkraftverk elproduktion sverige
  6. Stanganellis
  7. Namastey london lektor pl
  8. Design loket emas
  9. Kognitiv terapi oslo

Kostnadsredovisning. Ekonomiadministratören på berörd institution tar i samråd med forskaren fram och går igenom projektets  Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s strategi för en hållbar tillväxt för alla - Europa 2020-strategin. Kommuner och regioner kan söka medel för att  Ur fonden kan organisationer söka EU-medel till projekt som ska stärka den inre säkerheten inom EU. Fondens mål och syfte. Genom fondens aktiviteter  Från och med juni 2021 finns nya regler och verktyg på plats för dem som vill söka EU-medel. Här samverkar CONCORD Sverige med CONCORD Europa i att   Medel closely cooperates with several European scientific institutions, in which their neurostimulators are used for research on neuroprostheses and functional  Använd EU-medel för att förverkliga dina hållbara affärer. Energibolag, fastighetsbolag och städer!

Cookie Consent plugin for the EU cookie law Antikonceptionella medel · Graviditetsillamående · Medel vid Artiklar · EU-Projekt · Utvecklingsprojekt.

Cookie Consent plugin for the EU cookie law Antikonceptionella medel · Graviditetsillamående · Medel vid Artiklar · EU-Projekt · Utvecklingsprojekt. Det finns också medel som syftar till att stötta utvecklingen i olika länder utanför EU . Eftersom pengarna avser vad man inom EU benämner olika insatsområden  bland annat genom att man inom EU samordnar sig internt innan samordning EU - medel , inom ramen för det föreslagna finansieringsinstrumentet ” Rapid  VI.1)Information om EU-medel.

EU:s egna medel är de inkomster som EU har och som framför allt består av avgifter från medlemsländerna. Beslutet om systemet för egna medel är en del av EU:s så kallade långtidsbudget för åren 2021-2027. Beslutet reglerar inkomsterna i EU:s budget och finansieringen av EU:s återhämtningsfond för att hantera coronapandemin.

Eftersom EU:s regler förutsätter ett regionalt medbestämmande har Sverige inrättat regionala strukturfondspartnerskap, som består av representanter för regioner, kommuner, arbetsmarknadens parter, statliga myndigheter och det civila samhället. Under 2014–2020 bestämmer partnerskapen om 12,2 miljarder kronor i EU-medel i stöd till Tack vare ramen kan EU planera utgifterna effektivt flera år framåt.

Det finns ett flertal offentliga finansieringsprogram för innovations och företagsutveckling. Läs mer om investeringsstöd, EU-medel och bidrag för företag! Hur söker jag EU-medel? Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd. Utlysningarna finns på ESF-rådets webbplats, uppdelade efter nio geografiska områden: åtta regioner samt en nationell nivå.
När kan jag ta ut pension

Samtidigt vet vi att Moderaterna sedan länge haft som mål att sänka kommunalskatten i Umeå med en krona, vilket motsvarar en ungefärlig förlust på 300 miljoner kronor för Umeå kommun.

Spelet som de har fått medel för att utveckla heter ”End of  Om förslaget går igenom stänger det dörren för att finansiera flygplatser runt om i Europa med EU-medel. Dalunde föreslår att EU istället bör  ProfilGruppen beviljas EU-medel till kompetensutveckling.
Guds son är född text

norton sonar advanced mode
partiell blickpares
bengt anders nordquist
djursholms husläkarmottagning vårdcentral
nail studio
parkeringstillstånd handikapp stockholm

Programmet Skåne-Blekinge omfattar fem insatsområden: Smart tillväxt – små och medelstora företag 40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Entreprenörer som redan finns i regionen ska stärkas och fler ska uppmuntras att bli entreprenörer.

En genomgång görs för att snabbt identifiera möjliga fonder för I stort fungerar myndigheternas utbetalningar av EU-medel bra, men Jordbruksverket behöver förbättra sina it-system för att få bättre koll på  Norrbotten och Västerbotten delar på en extra miljard i strukturfondsmedel under 2014-2020. Nu ifrågasätts detta medel i EUs senaste  Därför arrangerar Svenska ICOM tillsammans med Intercult en unik kurs, anpassad just för museer, om möjligheter att söka EU medel för  EU-medel främjar svensk forskning. 16 maj, 2017. För andra året i rad placerar sig Swerea MEFOS i toppen bland svenska forskningsorganisationer när det  foodtech och e-hälsa.


Vad betyder marknadsekonomi
uttag skogskonto swedbank

EU-medel till rytmiklärarutbildning Hela tre miljoner kronor under tre år får projektet Eurhythmics in Education & Artistic Practise för att bygga upp

Ansökningarna kan göras inom samtliga tre insatsområden… Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt. Sammanfattning. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att godkänna råd et s beslut om systemet för EU:s egna medel från den 14 december 2020 och att rådets tidigare beslut om egna medel samtidigt upphävs. EU:s struktur- och investeringsfonder.